2015 Fubon Senior Open
The Taiwan Seniors PGA

Tong Hwa GcC
Taipei, Taiwan

July 3, 2015

 

Congratulations - Lu Chien-Soon (TWN) who returned an impressive 3 day score of 206 at -10
2015 Fubon Senior Open - Taiwan
Tong Hwa Golf & Country Club (Taipei)
Fri 3 to Sun 5 July1 Lu Chien-Soon盧建順(TWN) 68 67 71 206 -10 4 4 5 3 6 3 4 3 4 36 4 4 6 2 4 4 3 3 5 35 71
2 Takeshi Sakiyama崎山武志(JPN) 67 69 70 206 -10 4 4 5 3 5 4 3 3 4 35 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 70
3 Chen Tze-Chung陳志忠(TWN) 65 69 73 207 -9 4 4 6 3 6 5 4 3 4 39 5 3 4 3 5 3 3 4 4 34 73
4 Boonchu Ruangkit文洙藍吉(THA) 70 68 70 208 -8 4 3 6 3 5 4 4 3 4 36 5 3 4 2 4 4 3 4 5 34 70
5 Tsuyoshi Yoneyama米山剛(JPN) 69 72 68 209 -7 4 4 6 4 5 3 4 3 4 37 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31 68
6 Masahiro Kuramoto倉本昌弘(JPN) 70 68 72 210 -6 4 4 4 3 6 4 5 4 4 38 5 5 3 3 4 3 3 4 4 34 72
T 7 Hsieh Chin-Sheng謝錦昇(TWN) 68 70 74 212 -4 5 4 5 4 6 5 3 3 4 39 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 74
T 7 Lu Wen-Teh呂文德(TWN) 69 73 70 212 -4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 70
T 9 Chang Mu-Chuan張木川(TWN) 68 72 73 213 -3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 5 4 5 3 5 4 3 4 6 39 73
T 9 Wang Ter-Chang汪德昌(TWN) 68 75 70 213 -3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 70
T 9 Chung Chun-Hsing鍾春興(TWN) 73 72 68 213 -3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 34 4 4 4 2 5 4 3 3 5 34 68
T 12 Chou Hung-Nan周宏男(TWN) 71 72 72 215 -1 4 4 5 4 5 5 5 2 4 38 4 4 4 3 5 3 4 3 4 34 72
T 12 Chan Chin-Tang詹錦鏜(TWN) 70 75 70 215 -1 4 4 5 3 5 3 4 2 4 34 5 4 5 3 4 5 3 3 4 36 70
T 12 Chen Tze-Ming陳志明(TWN) 72 73 70 215 -1 4 3 5 2 5 4 4 3 4 34 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 70
T 15 Chen Jung-Hsin陳榮興(TWN) 72 70 74 216 0 4 4 5 3 6 4 4 3 4 37 4 4 5 3 4 5 3 4 5 37 74
T 15 Lin Ching-Ho林清河(TWN) 70 73 73 216 0 4 4 4 2 6 5 4 3 5 37 4 6 4 3 4 4 3 5 3 36 73
T 15 Yeh Chang-Ming葉彰明(TWN) 73 74 69 216 0 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 5 5 3 3 4 3 3 4 3 33 69
T 18 Daisuke Serizawa芹澤大介(JPN) 73 65 79 217 1 4 3 4 4 6 4 7 3 4 39 5 5 6 3 4 6 3 3 5 40 79
T 18 Jamnian  Chitprasong吉佩松(THA) 73 74 70 217 1 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 70
T 20 Hiroshi Makino牧野裕(JPN) 73 75 71 219 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 71
T 20 Hsu Ten-Lai許天來(TWN) 74 74 71 219 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 71
T 22 Lin Te-Ming林德明(TWN) 71 76 73 220 4 4 5 5 3 5 5 4 3 5 39 4 4 4 2 5 4 3 4 4 34 73
T 22 Chan Wang-Ken詹旺根(TWN) 76 70 74 220 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 5 5 5 5 3 4 4 3 5 39 74
T 22 Huang Shih-Her黃世和(TWN) 74 72 74 220 4 4 3 4 3 6 4 4 3 5 36 5 4 5 3 4 5 3 4 5 38 74
T 25 Nobumitsu Yuhara湯原信光(JPN) 71 74 76 221 5 5 4 4 3 6 4 4 3 4 37 6 4 5 4 4 4 3 4 5 39 76
T 25 M Ramayah M拉馬雅(MYS) 74 71 76 221 5 3 3 5 3 4 4 5 3 5 35 6 5 5 3 5 4 3 5 5 41 76
T 25 Tu Chin-Li杜錦豊(TWN) 73 76 72 221 5 5 4 3 3 6 5 5 2 4 37 4 4 4 3 5 5 2 4 4 35 72
T 25 Tai Ko-Pang戴克邦(TWN) 74 74 73 221 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 37 6 4 4 2 5 4 3 4 4 36 73
T 25 Scott Ford史考特福特(AUS) 72 75 74 221 5 4 4 5 3 5 4 5 3 6 39 5 4 5 2 4 4 3 4 4 35 74
T 25 Leonardo Estrera李奧納多伊斯特拉(PHL) 78 69 74 221 5 4 4 5 4 6 3 4 3 4 37 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 74
T 31 Michael Zilko 麥可日爾科(ENG) 74 75 74 223 7 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 4 4 3 3 4 5 4 4 5 36 74
T 31 Lin Chie-Hsiang林吉祥(TWN) 71 77 75 223 7 4 5 5 4 7 4 4 3 4 40 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 75
T 31 Chen Tsang-Te陳滄德(TWN) 73 74 76 223 7 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 5 4 5 4 4 4 3 4 5 38 76
T 31 Chang Hung-Ta張宏達(TWN) 71 75 77 223 7 4 5 5 3 5 4 4 3 4 37 5 4 5 4 4 4 4 5 5 40 77
2015富邦長春公開賽
R3成績表(一般長春組)
2015/7/5
Ran Name R1 R2 R3 TOT
1
地點:長庚高爾夫球場
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT SUB
PAR 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 5 5 4 3 4 4 3 4 4 36 72
2015富邦長春公開賽
R3成績表(一般長春組)
2015/7/5
Ran Name R1 R2 R3 TOT
T 35 Dominique Boulet多明尼克巴雷特(HKG) 73 76 75 224 8 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 4 5 4 2 4 5 5 4 5 38 75
T 35 Chang Chin-Kuo張欽國(TWN) 76 73 75 224 8 4 4 4 3 6 5 4 3 4 37 5 4 5 3 4 4 3 5 5 38 75
T 35 Chang Lao-Fu張老福(TWN) 75 77 72 224 8 4 3 4 4 6 3 5 3 4 36 6 4 5 2 4 4 4 3 4 36 72
T 38 Yu Chin-Han余錦漢(TWN) 74 76 75 225 9 5 5 4 3 5 4 5 3 3 37 5 4 4 3 5 6 3 3 5 38 75
T 38 Chang Rea-Lean張瑞林(SIN) 76 74 75 225 9 4 4 5 3 6 5 4 3 4 38 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 75
T 38 Hsu Shao Min許劭民(TWN) 70 78 77 225 9 4 5 5 4 6 5 4 4 4 41 5 4 3 3 5 3 4 4 5 36 77
T 38 Shen Chung-Shyan沈忠賢(TWN) 76 76 73 225 9 4 4 4 3 6 4 4 3 4 36 4 4 3 3 5 5 4 4 5 37 73
T 42 Chen Yun-Mao陳榮茂(TWN) 74 76 76 226 10 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 4 4 5 3 4 4 3 4 6 37 76
T 42 Weng Young-Tien翁永田(TWN) 76 73 77 226 10 5 3 6 3 5 4 5 2 4 37 5 4 5 4 4 5 3 5 5 40 77
T 42 Chen Chin-Chung陳金忠(TWN) 77 70 79 226 10 5 5 5 4 6 4 4 3 4 40 5 4 4 3 4 5 4 5 5 39 79
T 45 Ouaychai Phuripanyanont波潘亞昂(THA) 73 77 77 227 11 5 5 5 3 5 4 5 4 5 41 4 5 3 3 4 4 4 3 6 36 77
T 45 Chuang Hsing-Li莊新立(TWN) 79 73 75 227 11 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 5 5 4 3 4 5 3 4 5 38 75
T 45 Mus Deboub 幕斯德柏(ENG) 79 73 75 227 11 4 5 4 3 5 4 3 3 5 36 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 75
T 45 Chou Wen-Chin周文慶(TWN) 75 78 74 227 11 5 4 4 3 5 4 4 2 4 35 6 5 6 3 4 4 4 3 4 39 74
T 49 Thingon  Jansomboon辛昂詹頌汶(THA) 70 78 80 228 12 4 5 5 3 5 4 5 4 4 39 4 5 6 3 4 6 4 3 6 41 80
T 49 Kuo I-Liang郭義良(TWN) 75 78 75 228 12 6 5 4 3 5 5 4 3 4 39 5 4 4 3 4 6 3 3 4 36 75
T 49 Kosuke Tanaka  田中耕介(JPN) 76 77 75 228 12 5 4 6 3 5 4 4 3 4 38 5 5 4 3 4 4 3 4 5 37 75
T 52 Scott Puzey 史考特普奇(USA) 75 77 77 229 13 5 5 5 3 6 5 4 3 4 40 4 4 4 4 5 5 3 4 4 37 77
T 52 Lee Han-Hsiung李瀚雄(TWN) 76 78 75 229 13 4 3 6 2 6 4 4 4 4 37 4 4 5 4 5 4 3 3 6 38 75
54 Chen Yu-Zhen陳語震(TWN) 78 74 78 230 14 4 4 5 4 6 5 4 3 4 39 6 6 4 2 4 4 3 5 5 39 78
T 55 Pan Ching-I潘慶壹(TWN) 75 78 78 231 15 5 4 5 4 6 4 3 4 5 40 5 3 5 4 6 5 2 4 4 38 78
T 55 Huang Yung-Ching黃永清(TWN) 81 73 77 231 15 4 4 4 3 6 4 5 3 4 37 5 4 4 3 6 5 3 4 6 40 77
T 55 Cheng Sheng-Yuan鄭森源(TWN) 77 77 77 231 15 4 4 5 4 6 4 3 3 4 37 5 5 5 4 4 4 3 4 6 40 77
58 Chen Chan-Fa陳棧發(TWN) 74 80 79 233 17 5 4 5 4 6 3 5 3 4 39 5 4 5 4 4 8 2 3 5 40 79
T 59 Peng Cheng-Chun彭丞鈞(TWN) 75 76 84 235 19 4 4 5 4 6 4 6 3 5 41 5 7 4 4 5 5 5 3 5 43 84
T 59 Chou Chin-yi周進義(TWN) 72 81 82 235 19 5 4 6 3 6 4 4 4 5 41 5 5 5 3 5 4 4 4 6 41 82
61 Chang Chin-Chu張欽助(TWN) 75 76 85 236 20 4 4 5 6 7 4 4 3 5 42 6 4 4 3 5 5 3 8 5 43 85
62 Kao Kung-Sung高焜松(TWN) 76 77 89 242


2014 Fubon Senior Open - Taiwan
Chang Gung Golf Club (Taipei)
Fri 14 to Sun 16 November
Seniors Prize Money NT 4,500,000 @ US$ 150,000
Super Seniors Prize Money NT 500,000 @ US$ 16,668Jason Yuan (right), chairman of the Fubon Cultural and Educational Foundation, presents a check for NT$810,000 for winning the 2014 Fubon Senior Open to Jong-Duck Kim of South Korea at the Chang Gung Golf Club on Nov. 16.


        Results (click on images for enlargement)
 
 

Group Photos from
2015 Fubon Senior Open
The Taiwan Seniors PGA

a full photo review of the day is available here.

 
8toInfinity - Sponsoring the Asian Senior Masters

home | news | event information | venue | players | pro-am event | volunteers | tickets | travel | sponsors | sitemap
 

another Tropical Frog web design  

Copyright © Asian Seniors Tour Pte Ltd 2005 - . All Rights Reserved.